Πιέρια, Όλυμπος, η έδρα των Ελληνικών μυθικών θεοτήτων και των Μουσών. Το όνομά οφείλεται στους αρχαίους κάτοικους, τους Πιερείες, οι οποίοι κατά τη μακεδονική κατάκτηση μετανάστευσαν πέρα του Στρυμόνα, στους πρόποδες του Παγγαίου. (Θουκυδίδης Β 99). Η σύγχρονη άποψη λέει ότι το όνομά του ο νομός το οφείλει στα Πιέρια Όρη.

Η έρευνα των φυτών των Πιερίων και του Ολύμπου άρχισε πριν 150 χρόνια: το 1836 ο Γάλλος βοτανολόγος Αυcher – Εlογ μελέτησε τα φυτά των δύο βουνών. Σύμφωνα με τις μελέτες του, ο Εθνικός Δρυμός του Όλυμπου αλλά και η ευρύτερη περιοχή των Πιερίων χαρακτηρίζεται από τις πλουσιότερες σε χλωρίδα περιοχές της Ελλάδας, με περίπου 1.700 είδη και υποείδη, που αντιστοιχούν περίπου στο 25% της ελληνικής χλωρίδας.

Από αυτά, τα 187 χαρακτηρίζονται ως σημαντικά, 56 είναι ενδημικά ελληνικά εκ των οποίων 23 τοπικά ενδημικά, δηλαδή βρίσκονται μόνο στην περιοχή, 16 είναι σπάνια στην Ελλάδα ή και εμφανίζουν τα ακραία όρια εξάπλωσής τους στη Βόρεια Ελλάδα.

Τα περισσότερα από αυτά που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο είναι τα συνηθισμένα μεσογειακά και κεντροευρωπαϊκά είδη. Το πιο σημαντικό είδος θεωρείται το Jankaea heldreichii, φυτικό λείψανο από την εποχή των παγετώνων, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επιστήμονες.

Η έντονη ποικιλότητα του ανάγλυφου, ο διαφορετικός προσανατολισμός των πλαγιών και η θέση τους σε σχέση με την Θάλασσα επηρεάζουν κατά τόπους το κλίμα των Πιερίων με αποτέλεσμα να επικρατούν τοπικές συνθήκες μικροκλίματος που σε συνδυασμό με το γεωλογικό υπόβαθρο και το έδαφος, ευνοούν την ανάπτυξη ιδιαιτέρων τύπων βλάστησης και χαρακτηριστικών βιοτόπων αντίστοιχα.

Όλα τα παραπάνω συντελούν στο να παράγουμε άριστης ποιότητας πρώτες ύλες. Σε συγκριτικές έρευνες που έγιναν με ίδιας ποικιλίας βότανα αλλά και ακριβώς ίδιων συνθηκών συλλογής, αποξήρανσης & κ.τ.λ τα βότανα μας, από την περιοχή των Πιερίων, βρέθηκαν να «κερδίζουν» κατά κράτος βότανα άλλων περιοχών σε σχέση με την συγκέντρωση ελαίων και πτητικών ουσιών. Η περιοχή μας, ο τόπος μας, αποτελεί πηγή έμπνευσης για εμάς και σίγουρα το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.