Από γενιά σε γενιά, γνώση αιώνων, βαθιά πρακτική & εμπειρία, ξεκινώντας την έρευνα από τους πρώτους ολιστικούς βοτανολόγους τον Ιπποκράτη, τον Πύρο, τον Διοσκουρίδη αλλά και πιο σύγχρονους τον Αυcher, Ρόμπερτ Χουκ, Nicholas Culpeper και άλλους, συνδυάζοντας σύγχρονες έρευνες και παλιές πρακτικές, σκοπός και στόχος είναι η διατήρηση της καλής υγείας όλου του οργανισμού με πρακτικές και μεθόδους που είναι απόλυτα φυσικές.

Σε αντίθεση με τον σύγχρονο τρόπο ζωής , σκοπός της ολιστική βοτανολογίας είναι η καθυστέρηση ή η αποφυγή χημικών φαρμάκων όπου αυτό είναι εφικτό.

Οι συνταγές των προϊόντων μας περιέχουν φυσικά συστατικά σε ποσοστό 100%. Τα συστατικά που χρησιμοποιούνται βρίσκονται στην αιχμή της βοτανολογίας. Η καθετοποίηση της εταιρίας μας, μας επιτρέπει να γνωρίζουμε απόλυτα την ποιότητα των πρώτων υλών μας. Προσέχουμε από την ώρα συλλογής των βοτάνων, την μέρα, τις καιρικές συνθήκες για να έχουμε πάντα την καλύτερη ποιότητα σε πτητικές ουσίες που δίνουν τελικά τις ιδιότητες στα βότανα μας.

Δημιουργήσαμε πάνω από 500 διαφορετικά προϊόντα που τα διοχετεύουμε καθημερινά σε εκατοντάδες καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό (Γερμανία, Γαλλία, Ουκρανία, Ρουμανία, Σουηδία, Κύπρο). Με συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας αλλά και εξέλιξη, στόχος μας &σκοπός μας είναι να σας προσφέρουμε πάντα ποιητικά, πάντα φυσικά, πάντα με μεράκι και πάθος για τα βότανα και την φύση υψηλής ποιότητας φυσικά προϊόντα.